Teknik

Den moderna tekniken har blivit ett totalfenomen för civilisationen, den definierande kraften i en ny samhällsordning där effektivitet inte längre är ett alternativ utan en nödvändighet för all mänsklig verksamhet.