Teknologi

Moderne teknologi har blitt et totalfenomen for sivilisasjonen, den definerende kraften til en ny sosial orden der effektivitet ikke lenger er et alternativ, men en nødvendighet som pålegges all menneskelig aktivitet.