Teknologia

Nykyaikaisesta teknologiasta on tullut sivilisaation kokonaisilmiö, uuden yhteiskuntajärjestyksen määrittelevä voima, jossa tehokkuus ei ole enää vaihtoehto vaan välttämättömyys, joka on asetettu kaikelle inhimilliselle toiminnalle.